Viktor Kardash

Alexandr Chalapchiy

 

 Alexey Zamerko

Nazar Barylko

 Alelksey Avanesyan

 Vladymyr Vasyanovych

 

 Sergey Shovkovyy

 

Vlad Kyznetsov

 Vadim Dovgoryk

 Mikhail Vashenko

Andrew Zabigaylo

 Oxana Nezhalska

 Alexandr Shvetsov

Vyacheslav Byynovskiy

 Anatoliy Fateev

Konstantin Fisher

 Yuri Veselsky